Blog

domino

Czy restrukturyzacji firmy można dokonać pozasądowo?

Restrukturyzacja firmy to proces, dzięki któremu przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji finansowej ma szansę uniknąć ogłoszenia upadłości. Tym samym można zapobiec dalszemu pogłębianiu się problemów. Czy zawsze trzeba ją przeprowadzać z zaangażowaniem sądu? Czy można podjąć takie działania w inny sposób?

Czytaj więcej

zabezpieczenie nieruchomości na wypadek upadłości

Jak zabezpieczyć nieruchomość na wypadek upadłości?

Ubieganie się o ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Wiele osób korzysta z tego rozwiązania, mimo iż może m grozić utrat mieszkania lub domu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, egzekucja komornicza może się bowiem wiązać z licytacją nieruchomości. Jak ją przed tym ochronić?

Czytaj więcej

sukcesja w firmie

Jak prawidłowo przeprowadzić sukcesję w firmie?

Prawo dziedziczenia obejmuje wiele różnych obszarów, które dotyczą nie tylko życia prywatnego, ale także zawodowego. Z tego powodu właściciele firm powinni się zastanowić, co stanie się z przedsiębiorstwem, jeśli dojdzie do ich śmierci. W tym kontekście warto zapoznać się z pojęciem sukcesji oraz wymogami niezbędnymi do przeprowadzenia tego procesu.

Czytaj więcej

analiza wykresów finansowych

Oddłużanie spółki - etapy postępowania

W ostatnich latach firmy zaczęły zmagać się z licznymi problemami, które w wielu przypadkach kończą się ich niewypłacalnością. Co gorsza, brak możliwości pokrycia bieżących zobowiązań jest sytuacją na tyle niebezpieczną, że nierzadko doprowadza do upadłości. Aby do tego nie dopuścić, można zdecydować się na oddłużenie spółki np. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Czytaj więcej

lupa powiększająca słowo audit

Bezpłatny audyt kryzysowy - na czym to polega?

Według szacunków znaczna część spółek doświadcza kryzysu mniej więcej co dwa lata. Niektóre z problemów mają wpływ na reputację bądź wynik finansowy przedsiębiorstwa, za to najgorsze scenariusze obejmują utratę zdolności kredytowej, płynności finansowej, rosnące długi czy nawet utratę majątku. Każda z wymienionych sytuacji może okazać się katastrofalna dla przyszłości firmy i choć najlepszym remedium byłoby przede wszystkim przeciwdziałanie błędom, nie zawsze jest to możliwe. Aby skutecznie radzić sobie z już istniejącymi trudnościami, warto sięgać po odpowiednie narzędzia takie jak audyt kryzysowy.

Czytaj więcej

mężczyzna trzymający dokumenty

Co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, ponieważ ten staje się masą upadłościową. Za jego likwidację odpowiedzialny jest syndyk – pełnomocnik sądu, a zarazem autonomiczny organ zajmujący się obsługą postępowania upadłościowego. To on decyduje o sposobie sprzedaży poszczególnych składowych masy upadłościowej, a pozyskane środki przeznacza na spłatę długów oraz pokrycie kosztów toczonego postępowania. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli osoba zgłaszająca upadłość konsumencką nie dysponuje żadnym majątkiem, czynności związane z ustaleniem jego składu oraz dalszą licytacją zostają pominięte.

Czytaj więcej

licytacja komornicza

W jaki sposób działają licytacje komornicze?

Posiadanie zaległego długu wobec banku lub innego wierzyciela prowadzi do wielu przykrych konsekwencji, a w skrajnych przypadkach sprawa może nawet trafić na drogę sądową. W sytuacji, gdy sąd wyda tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, odzyskaniem należnej kwoty zajmie się komornik. W pierwszej kolejności będzie się on starał zająć wynagrodzenie dłużnika oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Może się jednak zdarzyć, że komornik nie będzie w stanie ściągnąć w ten sposób pełnej, należnej wierzycielowi kwoty. Wówczas dochodzi do zajęcia innych składowych majątku dłużnika, które następnie wystawia na sprzedaż w ramach licytacji komorniczej.

Czytaj więcej

mężczyzna czytający rachunki

Jak wyegzekwować dług? Windykacja należności bez tajemnic

Z zasady większość kontrahentów dba o wywiązywanie się z bieżących zobowiązań płatniczych. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy to mimo upływu terminu płatności należność nie została uregulowana, a kontakt z płatnikiem z dnia na dzień się urywa. Co gorsza, z badania zrealizowanego w 2021 roku na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że problem opóźnionych płatności dotyka nawet co trzecią firmę z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tego typu sytuacje często skutkują powstaniem zatorów płatniczych, a te mogą prowadzić do kolejnych poważnych konsekwencji. W obliczu takich komplikacji pojawia się zasadnicze pytanie – jak wyegzekwować pieniądze od osoby, która ani myśli uregulować ciążącego na niej długu? Na szczęście istnieje kilka przydatnych narzędzi z zakresu windykacji miękkiej i twardej, które można wykorzystać, aby odzyskać zaległą należność.

Czytaj więcej

banknoty złoty i frank

Komu przysługuje odszkodowanie od banku za kredyt we frankach?

Nie od dziś wiadomo, jak brzemienne w skutkach okazały się po kilku latach kredyty we frankach. Kredytobiorcy przez długi czas nie otrzymywali żadnego wsparcia bądź wskazówek, jak poradzić sobie z nową rzeczywistością. Kamieniem milowym okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który niejako otworzył Polakom drogę do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Czytaj więcej

pieniądze

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Odszkodowanie jest rodzajem świadczenia przysługującego takiemu podmiotowi (zwanego poszkodowanym), któremu została wyrządzona szkoda przez inny podmiot. Co istotne, szkoda ta może mieć charakter zarówno majątkowy, jak i niemajątkowy. W drugim przypadku mówimy jednak o jej szczególnym rodzaju, czyli o zadośćuczynieniu.

Czytaj więcej