Blog

Pan w firmie

Prowadzenie firmy bez ZUS - czy to możliwe?

Czy prowadzenie firmy bez składek ZUS jest możliwe w Polsce? Ta kwestia budzi wiele kontrowersji i pytań wśród przedsiębiorców, którzy szukają oszczędności oraz sposobów na optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

paląca się świeca

Jakie konsekwencje dla firmy ma śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG?

Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to zawsze tragiczne wydarzenie, które rodzi wiele pytań i wątpliwości, zarówno dla rodziny zmarłego, jak i jego współpracowników czy kontrahentów. W takiej sytuacji kluczowe jest poznanie prawnych konsekwencji tego zdarzenia oraz odpowiedniego postępowania w celu uregulowania spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej

liczenie odszkodowania

Komu przysługuje odszkodowanie z tytułu urządzeń przesyłowych?

Urządzenia przesyłowe, takie jak linie energetyczne, gazociągi czy telekomunikacyjne, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i codziennego życia obywateli. Jednak ich budowa i eksploatacja mogą powodować szereg problemów dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się te urządzenia. Właśnie dla tych osób przewidziane są odszkodowania z tytułu urządzeń przesyłowych. 

Czytaj więcej

Podatek

Jak zoptymalizować podatki w przedsiębiorstwie?

Jednym z kluczowych aspektów optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie jest stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, która pozwoli na efektywne zarządzanie podatkami. Warto skonsultować się z profesjonalistami z kancelarii prawnej, aby uzyskać wskazówki dotyczące optymalnych rozwiązań dla swojej firmy. Eksperci z kancelarii prawnej mogą pomóc w analizie umów cywilnoprawnych, co przyczyni się do uniknięcia błędów mogących prowadzić do kontroli podatkowej.

Czytaj więcej

domino

Czy restrukturyzacji firmy można dokonać pozasądowo?

Restrukturyzacja firmy to proces, dzięki któremu przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji finansowej ma szansę uniknąć ogłoszenia upadłości. Tym samym można zapobiec dalszemu pogłębianiu się problemów. Czy zawsze trzeba ją przeprowadzać z zaangażowaniem sądu? Czy można podjąć takie działania w inny sposób?

Czytaj więcej

zabezpieczenie nieruchomości na wypadek upadłości

Jak zabezpieczyć nieruchomość na wypadek upadłości?

Ubieganie się o ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Wiele osób korzysta z tego rozwiązania, mimo iż może m grozić utrat mieszkania lub domu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, egzekucja komornicza może się bowiem wiązać z licytacją nieruchomości. Jak ją przed tym ochronić?

Czytaj więcej

sukcesja w firmie

Jak prawidłowo przeprowadzić sukcesję w firmie?

Prawo dziedziczenia obejmuje wiele różnych obszarów, które dotyczą nie tylko życia prywatnego, ale także zawodowego. Z tego powodu właściciele firm powinni się zastanowić, co stanie się z przedsiębiorstwem, jeśli dojdzie do ich śmierci. W tym kontekście warto zapoznać się z pojęciem sukcesji oraz wymogami niezbędnymi do przeprowadzenia tego procesu.

Czytaj więcej

analiza wykresów finansowych

Oddłużanie spółki - etapy postępowania

W ostatnich latach firmy zaczęły zmagać się z licznymi problemami, które w wielu przypadkach kończą się ich niewypłacalnością. Co gorsza, brak możliwości pokrycia bieżących zobowiązań jest sytuacją na tyle niebezpieczną, że nierzadko doprowadza do upadłości. Aby do tego nie dopuścić, można zdecydować się na oddłużenie spółki np. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Czytaj więcej

lupa powiększająca słowo audit

Bezpłatny audyt kryzysowy - na czym to polega?

Według szacunków znaczna część spółek doświadcza kryzysu mniej więcej co dwa lata. Niektóre z problemów mają wpływ na reputację bądź wynik finansowy przedsiębiorstwa, za to najgorsze scenariusze obejmują utratę zdolności kredytowej, płynności finansowej, rosnące długi czy nawet utratę majątku. Każda z wymienionych sytuacji może okazać się katastrofalna dla przyszłości firmy i choć najlepszym remedium byłoby przede wszystkim przeciwdziałanie błędom, nie zawsze jest to możliwe. Aby skutecznie radzić sobie z już istniejącymi trudnościami, warto sięgać po odpowiednie narzędzia takie jak audyt kryzysowy.

Czytaj więcej

mężczyzna trzymający dokumenty

Co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, ponieważ ten staje się masą upadłościową. Za jego likwidację odpowiedzialny jest syndyk – pełnomocnik sądu, a zarazem autonomiczny organ zajmujący się obsługą postępowania upadłościowego. To on decyduje o sposobie sprzedaży poszczególnych składowych masy upadłościowej, a pozyskane środki przeznacza na spłatę długów oraz pokrycie kosztów toczonego postępowania. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli osoba zgłaszająca upadłość konsumencką nie dysponuje żadnym majątkiem, czynności związane z ustaleniem jego składu oraz dalszą licytacją zostają pominięte.

Czytaj więcej