Blog

mężczyzna trzymający dokumenty

Co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, ponieważ ten staje się masą upadłościową. Za jego likwidację odpowiedzialny jest syndyk – pełnomocnik sądu, a zarazem autonomiczny organ zajmujący się obsługą postępowania upadłościowego. To on decyduje o sposobie sprzedaży poszczególnych składowych masy upadłościowej, a pozyskane środki przeznacza na spłatę długów oraz pokrycie kosztów toczonego postępowania. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli osoba zgłaszająca upadłość konsumencką nie dysponuje żadnym majątkiem, czynności związane z ustaleniem jego składu oraz dalszą licytacją zostają pominięte.

Czytaj więcej

licytacja komornicza

W jaki sposób działają licytacje komornicze?

Posiadanie zaległego długu wobec banku lub innego wierzyciela prowadzi do wielu przykrych konsekwencji, a w skrajnych przypadkach sprawa może nawet trafić na drogę sądową. W sytuacji, gdy sąd wyda tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, odzyskaniem należnej kwoty zajmie się komornik. W pierwszej kolejności będzie się on starał zająć wynagrodzenie dłużnika oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Może się jednak zdarzyć, że komornik nie będzie w stanie ściągnąć w ten sposób pełnej, należnej wierzycielowi kwoty. Wówczas dochodzi do zajęcia innych składowych majątku dłużnika, które następnie wystawia na sprzedaż w ramach licytacji komorniczej.

Czytaj więcej

mężczyzna czytający rachunki

Jak wyegzekwować dług? Windykacja należności bez tajemnic

Z zasady większość kontrahentów dba o wywiązywanie się z bieżących zobowiązań płatniczych. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy to mimo upływu terminu płatności należność nie została uregulowana, a kontakt z płatnikiem z dnia na dzień się urywa. Co gorsza, z badania zrealizowanego w 2021 roku na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że problem opóźnionych płatności dotyka nawet co trzecią firmę z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tego typu sytuacje często skutkują powstaniem zatorów płatniczych, a te mogą prowadzić do kolejnych poważnych konsekwencji. W obliczu takich komplikacji pojawia się zasadnicze pytanie – jak wyegzekwować pieniądze od osoby, która ani myśli uregulować ciążącego na niej długu? Na szczęście istnieje kilka przydatnych narzędzi z zakresu windykacji miękkiej i twardej, które można wykorzystać, aby odzyskać zaległą należność.

Czytaj więcej

banknoty złoty i frank

Komu przysługuje odszkodowanie od banku za kredyt we frankach?

Nie od dziś wiadomo, jak brzemienne w skutkach okazały się po kilku latach kredyty we frankach. Kredytobiorcy przez długi czas nie otrzymywali żadnego wsparcia bądź wskazówek, jak poradzić sobie z nową rzeczywistością. Kamieniem milowym okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który niejako otworzył Polakom drogę do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Czytaj więcej

pieniądze

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Odszkodowanie jest rodzajem świadczenia przysługującego takiemu podmiotowi (zwanego poszkodowanym), któremu została wyrządzona szkoda przez inny podmiot. Co istotne, szkoda ta może mieć charakter zarówno majątkowy, jak i niemajątkowy. W drugim przypadku mówimy jednak o jej szczególnym rodzaju, czyli o zadośćuczynieniu.

Czytaj więcej

pan sprawdzający swoje rachunki

Kto i na jakich zasadach może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 31 marca 2009 roku. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w samej pierwszej połowie 2021 roku ogłoszono ją w stosunku do aż 9067 osób. COIG przewiduje, że do końca roku liczba ta zwiększy się niemal dwukrotnie. Wynika to z faktu, że przez niedawną zmianę przepisów ogłoszenie bankructwa jest znacznie prostsze niż przed laty.

Czytaj więcej

szczęśliwy pan czyta dobre wiadomości

Na czym polega proces oddłużania w przypadku osoby fizycznej?

W dzisiejszych czasach tempo życia oraz zmieniające się potrzeby sprawiają, że bardzo łatwo wpaść w spiralę długów. Banki oraz firmy udzielające pożyczek są kuszącą alternatywą, dzięki której możemy kupić wymarzone przedmioty, wyjechać na niezapomniane wakacje czy sfinansować drogie leczenie. Jednak z czasem może okazać się, że zadłużenie przerasta nasze możliwości. Co wtedy?

Czytaj więcej

czytanie dokumentów

Jak ustanowić służebność przesyłu za wynagrodzeniem?

Służebność przesyłu została wprowadzona do przepisów, aby przedsiębiorcy mogli skorzystać z cudzej nieruchomości w celu wybudowania i eksploatacji urządzeń przesyłowych. Urządzenia przesyłowe to elementy infrastruktury służące do doprowadzania lub odprowadzania różnych substancji: płynów, pary, gazu, ale także na przykład energii elektrycznej.

Czytaj więcej

spotkanie biznesowe

Co należy rozumieć pod pojęciem sanacji długów?

Ustawodawca starając się poprawić sytuację dłużników i umożliwić im odzyskanie finansowego potencjału wprowadził do prawa postępowania umożliwiające zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układów z wierzycielami oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych. W ich ramach dłużnik zawiera układ, określa się plan restrukturyzacyjny, a w nim określa środki do tego potrzebne i ich koszty.

Czytaj więcej

spotkanie prawników w sprawie restrukturyzacji

Restrukturyzacja jako ratunek firmy przed upadłością

W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją gospodarczą, kształtowaną i destabilizowaną przez czynniki takie jak chociażby trwająca pandemia, zagrożenie upadłością jest częstym zjawiskiem w przypadku przedsiębiorców, którzy zaczęli mieć problemy ze spłatą swoich długów. W celu uratowania firmy i odzyskania płynności finansowej możliwe jest przeprowadzenie serii działań, które zbiorczo można określić restrukturyzacją.

Czytaj więcej