Bezpłatny audyt kryzysowy - na czym to polega?

Według szacunków znaczna część spółek doświadcza kryzysu mniej więcej co dwa lata. Niektóre z problemów mają wpływ na reputację bądź wynik finansowy przedsiębiorstwa, za to najgorsze scenariusze obejmują utratę zdolności kredytowej, płynności finansowej, rosnące długi czy nawet utratę majątku. Każda z wymienionych sytuacji może okazać się katastrofalna dla przyszłości firmy i choć najlepszym remedium byłoby przede wszystkim przeciwdziałanie błędom, nie zawsze jest to możliwe. Aby skutecznie radzić sobie z już istniejącymi trudnościami, warto sięgać po odpowiednie narzędzia takie jak audyt kryzysowy.

W jaki sposób wykonuje się audyt kryzysowy?

Audyt kryzysowy przeprowadzany np. przez kancelarię prawną polega na pozyskiwaniu niezbędnych informacji, analizie i wreszcie obiektywnej ocenie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa w oparciu o określone standardy oraz aktualne przepisy. Zawiera on nie tylko wnioski, ale także rekomendacje i zalecenia decyzyjne w zakresie sytuacji kryzysowych. Co ważne, zdiagnozowanie stanu firmy daje nie tylko możliwość opracowania nowych strategii działania, ale i wprowadzenia korekty kursu zarządzania bieżącymi kwestiami oraz wdrożenia środków zaradczych zmierzających do poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

Audyt kryzysowy – dlaczego nie istnieje uniwersalne rozwiązanie?

Do podstawowych założeń wykonania audytu kryzysowego należy opracowanie na jego podstawie unikalnego schematu ciągłości działania danej firmy. Plany odnoszące się do innych przedsiębiorstw – choćby i przechodzących przez analogiczne problemy – często okazują się nie tyle nieskuteczne, co wręcz destabilizujące dla funkcjonowania własnej jednostki. Posiłkowanie się indywidualnie przygotowanym audytem kryzysowym ułatwia również korzystanie z wielu usług prawnych, takich jak m.in. oddłużanie i restrukturyzacja pozasądowa czy ochrona majątku ruchomego i nieruchomego.