Co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, ponieważ ten staje się masą upadłościową. Za jego likwidację odpowiedzialny jest syndyk – pełnomocnik sądu, a zarazem autonomiczny organ zajmujący się obsługą postępowania upadłościowego. To on decyduje o sposobie sprzedaży poszczególnych składowych masy upadłościowej, a pozyskane środki przeznacza na spłatę długów oraz pokrycie kosztów toczonego postępowania. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli osoba zgłaszająca upadłość konsumencką nie dysponuje żadnym majątkiem, czynności związane z ustaleniem jego składu oraz dalszą licytacją zostają pominięte.

Czy upadłość konsumencka wiąże się z przejęciem całego majątku?

Mimo przejęcia majątku przez syndyka upadły nie może zostać z niczym. Przysługuje mu tzw. kwota wolna, dzięki której możliwe jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych – nie tylko swoich, ale także swojej rodziny. Chodzi w takim przypadku o koszty wynajmu mieszkania, należności za dojazdy do pracy czy opłaty za media. Syndyk nie może przejąć również rzeczy, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania, w tym między innymi mebli czy AGD. Pod identyczną ochroną znajdują się przedmioty potrzebne do wykonywania pracy zawodowej. Na wniosek zawierający uzasadnienie o ponoszonych wydatkach i potrzebach syndyk może nawet pozostawić kwotę wyższą niż minimalna.

Czy możliwa jest ochrona majątku dłużnika?

W wielu sytuacjach złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi dobry sposób na rozwiązanie istniejących problemów finansowych. Dodatkowo bazując na obowiązujących przepisach, jak również opierając się na wiedzy kancelarii prawnej doświadczonej w prowadzeniu analogicznych postępowań, dłużnik często dysponuje możliwością ochrony majątku przed postępowaniem egzekucyjnym. Skutecznym środkiem zabezpieczającym posiadane nieruchomości i ruchomości może być na przykład przeprowadzona odpowiednio wcześnie procedura ustanawiająca rozdzielność majątkową między małżonkami.