Jak wyegzekwować dług? Windykacja należności bez tajemnic

Z zasady większość kontrahentów dba o wywiązywanie się z bieżących zobowiązań płatniczych. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy to mimo upływu terminu płatności należność nie została uregulowana, a kontakt z płatnikiem z dnia na dzień się urywa. Co gorsza, z badania zrealizowanego w 2021 roku na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że problem opóźnionych płatności dotyka nawet co trzecią firmę z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tego typu sytuacje często skutkują powstaniem zatorów płatniczych, a te mogą prowadzić do kolejnych poważnych konsekwencji. W obliczu takich komplikacji pojawia się zasadnicze pytanie – jak wyegzekwować pieniądze od osoby, która ani myśli uregulować ciążącego na niej długu? Na szczęście istnieje kilka przydatnych narzędzi z zakresu windykacji miękkiej i twardej, które można wykorzystać, aby odzyskać zaległą należność.

W jaki sposób wyegzekwować należny nam dług?

  • Przypomnienie o płatności – zwykle jest to prosty, uprzejmy komunikat, który sygnalizuje kontrahentowi o przeterminowaniu faktury i wzywa go do niezwłocznego uregulowania należności.
  • Wezwanie do zapłaty – jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na przypomnienie, kolejną opcją będzie wezwanie do zapłaty. Można je uznać za bardziej oficjalną formę pisemnego poinformowania o istnieniu nieuregulowanej należności.
  • Negocjacje z dłużnikiem – mają na celu wypracowanie konsensusu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w kwestii określenia warunków spłaty należności. W przypadku dojścia do porozumienia negocjacje kończą się zawarciem ugody.
  • Giełda wierzytelności – określana również mianem giełdy długów. Wierzyciel może umieścić w rejestrze ofertę sprzedaży długu, natomiast nowy właściciel nabywa prawo do otrzymania świadczenia od dłużnika.
  • Wpis do biura informacji gospodarczej – wpis o niepłacącym kontrahencie można umieścić w raporcie biura informacji gospodarczej (BIG). Za sprawą wpisu dłużnik będzie mieć poważne problemy z np. uzyskaniem pożyczki czy wzięciem auta w leasing.
  • Windykacja sądowo-egzekucyjna – jeśli dobrowolna spłata należności okazała się nieskuteczna, należy rozważyć wkroczenie na drogę sądową. Przeprowadzenie postępowania sądowego ma na celu skierowanie sprawy do komornika.

Kogo poprosić o pomoc w kwestii odzyskania długu?

Nieznajomość prawa oraz brak rozeznania w dziedzinie technik walki o spłatę należności sprawia, że próba odzyskania długu na własną rękę często okazuje się dla wierzyciela niezwykle długa i uciążliwa. Aby uniknąć dodatkowego stresu, najlepiej jest zlecić windykację należności kancelarii prawnej, która zajmie się zarówno wszystkimi kwestiami prawnymi, jak i większością czynności związanych ze ściąganiem długu. Dodatkowo dysponuje ona metodami pozwalającymi odzyskać należność nawet wtedy, gdy kontrahent pochodzi z zagranicy. Skorzystanie z usług kancelarii prawnej to najbardziej opłacalne rozwiązanie – nie dość, że zaoszczędzimy na czasie, to dzięki zaangażowaniu doświadczonych specjalistów mamy pewność, że cały proces zakończy się pomyślnie. Naszą rolą pozostaje jedynie współpraca i monitorowanie statusu sprawy.