Komu przysługuje odszkodowanie od banku za kredyt we frankach?

Nie od dziś wiadomo, jak brzemienne w skutkach okazały się po kilku latach kredyty we frankach. Kredytobiorcy przez długi czas nie otrzymywali żadnego wsparcia bądź wskazówek, jak poradzić sobie z nową rzeczywistością. Kamieniem milowym okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który niejako otworzył Polakom drogę do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie w związku z kredytem we frankach?

Aby w ogóle móc wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Oczywiście zupełną podstawą jest fakt, iż możliwość taka przysługuje wyłącznie osobom, które zawarły umowę kredytową o kredyt we frankach. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że aby móc skutecznie ubiegać się o odszkodowanie, trzeba wykazać powstanie szkody w związku z nieuczciwą praktyką banku.

Co może być więc uznane za tego rodzaju szkodę? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem w tym przypadku kluczowa jest szczegółowa analiza konkretnego przypadku. Najważniejsze jest jednak to, aby szkoda pozostawała w związku przyczynowo-skutkowym z negatywnymi konsekwencjami zawartej umowy kredytowej. Mogą to być przykładowo:

  • problemy zdrowotne związane z zaistniałą sytuacją, np. depresja, stany lękowe;
  • pogorszenie się sytuacji bytowej rodziny;
  • problemy rodzinne, np. rozwód.

Jak uzyskać odszkodowanie od banku za kredyt we frankach?

Sprawy frankowe są bardzo złożone i wymagające. Aby zmniejszyć ryzyko przegrania sprawy, warto skorzystać z usług prawnych dla kredytobiorców, które świadczą wyspecjalizowane kancelarie. Profesjonalny pełnomocnik, który posiada stosowną wiedzę oraz doświadczenie, pomoże Ci uzyskać odszkodowanie od banku, a także zaproponuje wszelkie dodatkowe możliwości.

Praktyka pokazuje, że od czasu wyroku TSUE polskie sądy znacząco zmieniły linię orzeczniczą. Wygrana tzw. frankowiczów nie jest już więc wyjątkiem, a powoli staje się regułą. Jeżeli chcesz wszcząć postępowanie przeciwko bankowi, zapraszamy Cię do kontaktu.