Kto i na jakich zasadach może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 31 marca 2009 roku. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w samej pierwszej połowie 2021 roku ogłoszono ją w stosunku do aż 9067 osób. COIG przewiduje, że do końca roku liczba ta zwiększy się niemal dwukrotnie. Wynika to z faktu, że przez niedawną zmianę przepisów ogłoszenie bankructwa jest znacznie prostsze niż przed laty.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Znaczące zadłużenie może spowodować, że dana osoba nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań pieniężnych. Nie podlega wątpliwości, że jest to sytuacja nie tylko niekomfortowa, ale i niezwykle stresująca. Szansą na zmianę takiego stanu rzeczy jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które pozwala na poprawę trudnej sytuacji finansowej dłużnika. Jest to jednak rozwiązanie możliwe tylko dla określonych podmiotów.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, czyli osoba, która posiada zdolność prawną. W praktyce jest to każdy od narodzin aż do śmierci. Dodatkowym warunkiem jest jednak nieprowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie może więc liczyć na oddłużenie w tej formie. Przesłanka ta dotyczy dnia składnia wniosku. Jeżeli więc przedsiębiorstwo zostało zamknięte, to uznaje się, że osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej.

W jakich przypadkach jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Podstawą ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej jest jej stan długotrwałej niewypłacalności. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2008 r. przyjmuje się, że jest to okres co najmniej 3 miesięcy. Sama niewypłacalność polega z kolei na niemożności zaspokojenia wierzycieli. Obecnie jest to jedyna konieczna do spełnienia przesłanka. Przed marcem 2020 roku stan ten nie mógł być dodatkowo zawiniony przez dłużnika, czyli spowodowany jego rażącym niedbalstwem lub działaniem umyślnym. Nowelizacja wprowadziła więc bardzo korzystne zmiany dla zadłużonych.