Oddłużanie spółki - etapy postępowania

W ostatnich latach firmy zaczęły zmagać się z licznymi problemami, które w wielu przypadkach kończą się ich niewypłacalnością. Co gorsza, brak możliwości pokrycia bieżących zobowiązań jest sytuacją na tyle niebezpieczną, że nierzadko doprowadza do upadłości. Aby do tego nie dopuścić, można zdecydować się na oddłużenie spółki np. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Na czym polega oddłużanie spółki w ramach restrukturyzacji pozasądowej?

Postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się od przeprowadzenia ekspertyzy stanu spółki, w tym jej finansów. Na tej podstawie przygotowywany jest plan restrukturyzacyjny, który zawiera m.in. analizę przyczyn trudnej sytuacji, proponowane działania naprawcze oraz harmonogram ich realizacji. Kolejny etap postępowania stanowi zawarcie układu z wierzycielami. Umożliwia to częściowe umorzenie zobowiązań, rozłożenie ich na raty bądź odroczenie terminu płatności. Poza zawarciem układu należy także zadbać o wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność funkcjonowania spółki. Wymaga to zatrudnienia doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie nadzorował przestrzeganie postanowień układu.

Z czyją pomocą należy przeprowadzić oddłużenie?

Aby restrukturyzacja spółki przebiegła w sposób sprawny i efektywny, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego. Kancelaria wyspecjalizowana w restrukturyzacjach pozasądowych przedsiębiorstw pomoże przygotować plan restrukturyzacyjny na podstawie dogłębnej znajomości kwestii prawnych, ekonomicznych oraz rynkowych. Dodatkowo można jej powierzyć prowadzenie negocjacji z wierzycielami, przegląd zawartych z nimi umów pod kątem klauzuli sprzecznych z prawem oraz zabezpieczenie majątku. Współpraca pozwala nie tylko oddalić ryzyko ogłoszenia upadłości, ale także wyjść z zadłużenia.