Restrukturyzacja jako ratunek firmy przed upadłością

W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją gospodarczą, kształtowaną i destabilizowaną przez czynniki takie jak chociażby trwająca pandemia, zagrożenie upadłością jest częstym zjawiskiem w przypadku przedsiębiorców, którzy zaczęli mieć problemy ze spłatą swoich długów. W celu uratowania firmy i odzyskania płynności finansowej możliwe jest przeprowadzenie serii działań, które zbiorczo można określić restrukturyzacją.

Na czym polega restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjne zawsze ma na celu uratowanie dłużnika przed upadłością. Restrukturyzacja to całościowo rzecz ujmując działanie mające na celu uzdrowienie sytuacji przedsiębiorstwa. Polega na zawarciu układu z wierzycielami, a także na przeprowadzaniu tzw. działań sanacyjnych - czynności prawnych i faktycznych, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie mu zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Możliwe jest także pozasądowe prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Oznacza to w pełni legalne działanie mające na celu odzyskanie płynności finansowej, które tak samo prowadzi do redukcji zadłużenia, natomiast nie jest prowadzone przed sądem. Pozasądowe restrukturyzacje przedsiębiorstw mają tę zaletę, że trwają krócej i są mniej kosztowne.

Co warto wiedzieć o restrukturyzacji?

Przede wszystkim pozwala ona na czasowe uchylenie zajęć komorniczych – dłużnik do pewnego momentu nie musi płacić zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania. Inną zaletą i często przyjmowanym w zawieranych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych układach jest umorzenie odsetek. Generalnie polega ona na pewnym zbadaniu i zidentyfikowaniu nie tylko słabych stron i źródeł problemów przedsiębiorstwa, ale także jego potencjału i możliwości. Udział specjalisty z rozeznaniem nie tylko w prawie restrukturyzacyjnym, ale również ekonomii, gospodarce oraz – być może przede wszystkim – branży konkretnego klienta – jest wysoce wskazany. Przedsiębiorca w złej sytuacji finansowej nie ma formalnego obowiązku wnoszenia o restrukturyzację (inaczej jest z wnioskiem o upadłość) – natomiast zawsze warto ją rozważyć, gdyż odpowiednio przeprowadzona uratuje firmę przed upadłością.