Blog

spotkanie prawników w sprawie restrukturyzacji

Restrukturyzacja jako ratunek firmy przed upadłością

W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją gospodarczą, kształtowaną i destabilizowaną przez czynniki takie jak chociażby trwająca pandemia, zagrożenie upadłością jest częstym zjawiskiem w przypadku przedsiębiorców, którzy zaczęli mieć problemy ze spłatą swoich długów. W celu uratowania firmy i odzyskania płynności finansowej możliwe jest przeprowadzenie serii działań, które zbiorczo można określić restrukturyzacją.

Czytaj więcej

komornik

Jak chronić majątek w postępowaniu egzekucyjnym?

Na wstępie warto zaznaczyć, że ochrona majątku jest zgodna z prawem. Specyfika aktywnego uczestniczenia w obrocie gospodarczym i prowadzenia firmy jest taka, że płynność finansowa uzależniona jest od kontrahentów, którzy nie zawsze wywiązują się ze swoich zobowiązań na czas, a także od sytuacji gospodarczej – zmiennej oraz narażonej na kryzysy. Także osoby fizyczne mające nad sobą komornika mają prawo do ochrony swojego majątku.

Czytaj więcej