Nasze usługi

Kompleksowa obsługa prawna Klientów prawnych i biznesowych

Zapewniamy Klientom prywatnym i biznesowym kompleksową obsługę prawną. Udzielamy wsparcia prawnego osobom indywidualnym i firmom w wielu obszarach ich codziennej aktywności. Świadczymy pomoc prawną Klientom, którzy borykają się z problemami w spłacie kredytów i pożyczek. W oparciu o udzielone pełnomocnictwa uczestniczymy w postępowaniach upadłościowych, mających na celu oddłużenie Klientów indywidualnych w drodze Upadłości konsumenckie. Specjalizujemy się w postępowaniach windykacyjnych krajowych i wspólnotowych, a także wspieramy otoczenie biznesowe w legalnym rozwijaniu przedsiębiorczości.

Czteroosobowe zebranie

Usługi prawne dla kredytobiorców

Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w przypadku problemów ze spłatą kredytów bankowych oraz pożyczek, zaciągniętych w firmach pożyczkowych. W ramach usług prawnych dla kredytobiorców dokonujemy analizy indywidualnej sytuacji Klienta i proponujemy narzędzia prawne, które mają na celu rozwiązanie trudności w spłacie terminowych zobowiązań naszych Klientów. Usługi prawne dla kredytobiorców, które świadczymy to nie tylko poradnictwo prawne w zakresie zawieranych umów kredytowych, lecz również pomoc prawna w zakresie konsolidowania zaciągniętych kredytów i pożyczek, kierowanie stosownych wniosków oraz pism do firm pożyczkowych i instytucji bankowych, a także komorników i firm windykacyjnych.

Upadłości konsumenckie

Udzielamy Klientom wsparcia prawnego oraz zapewniamy reprezentację w procesach dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Na podstawie analizy indywidualnej sytuacji Klienta pod kątem posiadanego przez niego majątku lub braku majątku oraz oceny możliwości dotyczących oddłużenia Klienta na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej przystępujemy do postępowania upadłościowego. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków oraz pism procesowych związanych z postępowaniem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wstępujemy do takich postępowań w charakterze pełnomocnika strony.

Dwóch mężczyzn naradzających się
Narada biznesowa

Bezpieczeństwo biznesu! - standard i Lexa VIP

Zgodność działania firmy z przepisami prawa to zapewnienie bezpieczeństwa biznesu. Standard i Lexa VIP, czyli pakiety usług prawnych dopasowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstw stworzone zostały przez nas, aby zabezpieczyć środowisko biznesowe przed zagrożeniami i błędami, których źródłem powstania jest nieznajomość aktualnych norm prawnych. Pakiety: standard i Lexa VIP to opracowane przez nas formy kompleksowej obsługi prawnej firm o zróżnicowanym zakresie usług.

Windykacje należności

Zajmujemy się windykacją należności na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. W ramach postępowań zmierzających do wyegzekwowania długu przeprowadzamy szczegółową weryfikację dłużników, a także sporządzamy wezwania do zapłaty oraz pozwy o zapłatę. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach prowadzonych w związku z windykacją należności, a także w postępowaniach sądowych, mających na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Kierujemy sprawy do postępowań egzekucyjnych w celu egzekwowania należności od dłużników.

Narada windykacyjna