Usługi prawne dla kredytobiorców

Stale poszerzamy zakres naszych kompetencji

Niezależnie czy zaciągnięte w obcej walucie, czy w złotówkach, kredyt to często długookresowe zobowiązanie finansowe, które może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Nie ma możliwości przewidzenia wszystkich zdarzeń i wypadków losowych, które mogłyby zagrozić płynności finansowej kredytobiorcy w okresie spłaty tak długiego zobowiązania, a co dopiero opracować skuteczną strategię na obronę przed nimi. Prawo daje jednak możliwości, które pozwalają redukować skutki niemożności spłaty kredytu. Kancelaria Prawna LEXA PROTECT proponuje usługi prawne dla kredytobiorców inne niż pozwy sądowe. Usługi dotyczą zarówno analizy umów kredytowych, jak i pomoc po utracie zdolności spłacania zadłużenia. Kancelaria pomaga również w momencie, kiedy rozpoczęło się już postępowanie egzekucyjne, takie jak wyznaczona licytacja majątku, wpis w hipotece, rozpoczęta działalność komornicza i tym podobne.

 

Pomoc prawna dla „frankowiczów”

Umowy kredytowe zaciągnięte we frankach szwajcarskich (CHF) stały się problemem po uwolnieniu kursu waluty. Dotychczasowe niskie raty wzrosły, co w wielu przypadkach spowodowało utratę zdolności kredytowej dłużników. W ramach pomocy prawnej dla tak zwanych „frankowiczów” Kancelaria LEXA PROTECT świadczy usługi w zakresie ochrony majątku, analizy, czy zawarta z bankiem umowa kredytowa w obcej walucie nie posiada wad świadczących o jej legalności, i dochodzenia swoich praw.

Każda sytuacja wymaga indywidulanego podejścia, dlatego zapraszamy do kontaktu, który pozwoli opracować strategię i dobrać właściwe narzędzia do dochodzenia swoich praw.

Sprawdź sam, jak pomogliśmy wielu osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Zajrzyj na naszego bloga: Historie kredytobiorców.