Pozostałe usługi

Ochrona mienia i oddłużenia Klientów to obszary naszych specjalizacji. Udzielamy pomocy prawnej Klientom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Przeprowadzamy bezpłatne audyty kryzysowe przedsiębiorstw, podejmujemy działania prawne w celu ochrony majątku osób fizycznych i firm, a także zapewnienia Klientom ochrony przed postępowaniem komorniczym. Wykorzystujemy narzędzia prawne prowadzące do oddłużenia osób fizycznych oraz przedsiębiorców, a także opracowujemy strategie i plany restrukturyzacyjne, które mają na celu wzmocnienie kondycji finansowej firm.

Narada biznesowa

Bezpłatny audyt kryzysowy

Udzielamy kompleksowego wsparcia przedsiębiorstwom w postaci bezpłatnego audytu kryzysowego. Analiza sytuacji finansowej firmy pozwala zaproponować narzędzia i opracować strategie zmierzające do poprawy kondycji przedsiębiorstwa. Bezpłatny audyt kryzysowy to działanie, mające na celu ustalenie przyczyn sytuacji kryzysowej, ich eliminację oraz przywrócenie płynności finansowej i efektywności firmy.

Ochrona majątku

Środki podejmowane w celu ochrony majątku osób fizycznych oraz przedsiębiorców to szereg prawnych działań prewencyjnych, służących ochronie majątku Klientów przed zdarzeniami, które potencjalnie mogą majątek uszczuplić, a także działania podejmowane w obliczu sytuacji kryzysowej, która realnie zagraża płynności finansowej osób prywatnych lub firm. Specjalizujemy się w instrumentach prawno – finansowych, mających na celu ochronę majątku naszych Klientów, w tym w przeprowadzaniu restrukturyzacji pozasądowej prowadzącej do zabezpieczenia rentowności firmy oraz zapewnienia płynności finansowej Klientów.

Kobieta w garniturze
Dwie kobiety wymieniające się dokumentami

Obrona przed Komornikiem, Licytacją

Podejmujemy w imieniu naszych Klientów działania w celu zapewnienia ochrony przed postępowaniem komorniczym i licytacją majątku. W przypadku kryzysu finansowego podmiotów prywatnych lub komercyjnych przejmujemy w imieniu naszych Klientów zarządzanie ich zobowiązaniami w celu wyprowadzenia Klientów z długów. Zapewniamy reprezentację w negocjacjach z wierzycielami, zawieramy w imieniu Klientów ugody z wierzycielami, które umożliwiają oddalenie widma wszczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego. Ochrona przed postępowaniem komorniczym i licytacją to czynności prawne, które mają prowadzić do wstrzymania czynności egzekucyjnych, a tym samym uniknięcia powiększania kwoty długu o koszty egzekucyjne.

Oddłużenia Osób Fizycznych

Działania na rzecz oddłużenia osób fizycznych podejmowane przez naszą kancelarię polegają na udzielaniu wsparcia prawnego Klientom w sporach z m.in. z bankami, firmami pożyczkowymi, instytucjami ubezpieczeniowymi na drodze kompleksowego doradztwa, sporządzania stosownych pism, występowania w imieniu Klientów w charakterze negocjatora, a także reprezentacji przed sądami oraz w postępowaniach zmierzających do ustalenia nienależnie pobranych kwot przez wierzycieli. Oddłużenia Osób Fizycznych  jest możliwe np. na skutek umorzenia lub odroczenia płatności należności przez wierzycieli. Przejmujemy zarządzanie długami Klientów w celu zminimalizowania negatywnych skutków zaciągniętych przez osoby fizyczne zobowiązań w przypadku ich niewypłacalności.

Uścisk dłoni na tle dokumentów finansowych
Zebranie biznesowe

Oddłużenia Przedsiębiorców i Spółek

Oddłużenia przedsiębiorców i spółek to złożone procesy, które angażują duży obszar instrumentów prawnych, przy pomocy których aktywnie wspieramy niewypłacalne firmy. Prowadzimy w imieniu przedsiębiorców trudne negocjacje z wierzycielami, pośredniczymy w kontaktach z komornikami i syndykami w celu ochrony majątku Klientów oraz oddłużenia przedsiębiorców i spółek, a także wspomagamy przedsiębiorców w trakcie postępowania upadłościowego oraz postępowania o umorzenie zobowiązań upadłego przedsiębiorcy.

Restrukturyzacje pozasądowe

Udzielamy firmom wsparcia prawnego w złożonych procesach pozasądowych restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w opracowywaniu strategii i planów restrukturyzacyjnych, które mają na celu redukcję długu zagrożonych finansowo firm i zminimalizowanie ryzyka ich upadłości. Restrukturyzacje pozasądowe przedsiębiorstw to sposób na wzmocnienie kondycji firm, a także na zwiększenie ich konkurencyjności na rynku.

Czteroosobowa narada
Analiza dokumentów

Upadłości Konsumenckie

Zadaniem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie – umorzenie całości lub tylko części należności. Należy pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji całości lub części majątku osoby zadłużonej. Uzyskane w ten sposób środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji naszego specjalisty. Krótka rozmowa telefoniczna i analiza Twojej sytuacji pozwoli nam dobrać jak najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.