Oddłużanie osób fizycznych

Kryzys ekonomiczny wśród osób fizycznych nie należy do rzadkości, istnieje jednak szereg działań możliwych do zrealizowania, aby uchronić się przed jego skutkami. Oddłużanie osób fizycznych to długa lista możliwości, jakie oferuje prawo, aby wyjść z długów bez utraty całego majątku. Jest to proces, który może mieć pozytywne zakończenie w postaci nowej, czystej karty bez obciążeń i zadłużeń.

Za pozytywne zakończenie procesu oddłużania osoby fizycznej uznawane są następujące osiągnięcia:

  • porozumienie osiągnięte na drodze przedsądowych negocjacji z wierzycielem,

  • obniżenie kosztów i odsetek zadłużenia,

  • zmniejszenie kwoty pozostałej do spłaty,

  • umorzenie całości lub części kwoty pozostałej do spłaty,

  • odroczenie lub wydłużenie terminu spłaty,

  • zablokowanie czynności komorniczych wykonywanych na majątku dłużnika,

  • wniosek o upadłość konsumencką.

 

Jak zadłużają się osoby fizyczne?

Dług osoby fizycznej może pojawić się w każdej chwili. Utrata pracy bądź zdrowia, która uniemożliwia kontynuowanie czynności zawodowych to jedne z najczęstszych przyczyn rosnącego zadłużenia. Popularne sprawy dotyczące oddłużania osób fizycznych najczęściej mają związek z zadłużeniem kredytowym, chwilówkami i wszczętym postępowaniem komorniczym. Wyjście z takich sytuacji nie jest łatwe, jednak z pomocą doświadczonych pracowników Kancelarii Prawnej LEXA PROTECT możliwe.

Opowiedz nam o swoim problemie, a opracujemy strategię prowadzącą do satysfakcjonującego rozwiązania.