Czy restrukturyzacji firmy można dokonać pozasądowo?

Restrukturyzacja firmy to proces, dzięki któremu przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji finansowej ma szansę uniknąć ogłoszenia upadłości. Tym samym można zapobiec dalszemu pogłębianiu się problemów. Czy zawsze trzeba ją przeprowadzać z zaangażowaniem sądu? Czy można podjąć takie działania w inny sposób?

Co jest celem restrukturyzacji?

Restrukturyzacja podmiotu gospodarczego polega na wprowadzeniu zmian w strukturze przedsiębiorstwa, które mają na celu zwiększenie jego efektywności oraz redukcję zadłużenia wobec wierzycieli. Postępowania restrukturyzacyjne muszą być prowadzone zgodnie z prawem, a ich przebieg powinien opierać się na pełnym poszanowaniu interesów pracowników, jak i pracodawcy.

Istnieje możliwość przeprowadzenia tego procesu w sposób pozasądowy. Kancelaria Prawna LEXA PROTECT specjalizuje się właśnie w tego typu działaniach. Restrukturyzacja pozasądowa może znacząco ograniczyć czas trwania wszystkich jej etapów oraz zmniejszyć koszty postępowania. Stwarza ona możliwość ustalenia indywidualnego planu naprawy przedsiębiorstwa, który ma dużą szansę na realizację niż ogólnodostępne rozwiązania.

Jakie są etapy pozasądowej restrukturyzacji?

Przede wszystkim niezbędna jest szczegółowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Następnie opracowywany jest plan restrukturyzacyjny, który zawiera przyszłe działania i cele. Wszystkie procesy są dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnego podmiotu i jego branży. Warto pamiętać, że przygotowanie skutecznego planu wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii oraz branży, w której działa przedsiębiorstwo. Dlatego ważne jest, aby zlecić to zadanie specjaliście, który będzie w stanie rzetelnie doradzić i przygotować plan.

W ramach pozasądowej restrukturyzacji prowadzone są negocjacje z wierzycielami oraz przygotowywana jest strategia zmiany struktury finansowania. Ponadto przeglądana jest dokumentacja zawierająca umowy z wierzycielami pod kątem klauzuli sprzecznych z prawem, zabezpieczany jest majątek firmy.