Pozasądowe restrukturyzacje przedsiębiorstw

Postępowanie restrukturyzacyjne to działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji, które utraciły płynność finansową i znalazły się na liście dłużników. Zmiana struktury takiego przedsiębiorstwa pozwala uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości i pomaga w wyjściu z zadłużenia. Należy zauważyć, że postępowanie prowadzone jest w pełni legalnie i w zakresie, w jakim pozwala na to prawo, a więc z poszanowaniem interesów zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

Kancelaria Prawna LEXA PROTECT specjalizuje się w restrukturyzacjach pozasądowych przedsiębiorstw. Takie działania pozwalają ograniczyć czas trwania i koszty postępowania, co dla dłużnika ma kluczowe znaczenie.

 

Na czym polega pozasądowa restrukturyzacja?

Po przeprowadzeniu analizy stanu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego finansów, opracowywany jest plan restrukturyzacyjny, w którym zawarte są wszystkie przyszłe postępowania. Ich celem jest doprowadzenie do redukcji zadłużenia wobec wierzycieli i ochrona przedsiębiorstwa przed upadłością. Opracowanie skutecznego planu wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii oraz branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo. Warto więc powierzyć to zadanie doświadczonemu specjaliście, a następnie rzetelnie z nim współpracować. W ramach pozasądowej restrukturyzacji prowadzone są negocjacje z wierzycielami, przygotowywanie strategii zmiany struktury finanso wania, przegląd zawartych umów z wierzycielami pod kątem klauzuli sprzecznych z prawem oraz zabezpieczenie majątku.

Postępowanie restrukturyzacyjne zakłada również podejmowanie sądowych działań w celu oddłużenia przedsiębiorców i spółek.