Upadłość konsumencka szansą na nowe życie finansowe

Upadłość konsumencka to termin wprowadzony do polskiego prawa w 2009 roku. Zagadnienie dotyczy konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy utracili zdolność finansową i nie mogą kontynuować spłaty stałych zobowiązań. Okoliczności, które doprowadziły do niemożności spłaty zadłużenia, muszą być trwałe. Do tej grupy zaliczane są między innymi:

  • ciężkie choroby, w wyniku który dłużnik utracił źródło zarobku,

  • wypadki uniemożliwiające kontynuowanie czynności zawodowych,

  • śmierć żywiciela rodziny.

Takich sytuacji może być wiele, a każdą z nich należy rozpatrywać indywidualnie. W niektórych przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niekorzystne, dlatego nasza Kancelaria podejmuje działania wyłącznie, jeśli mają być one pozytywne dla Klienta.

Zadaniem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie – umorzenie całości lub tylko części należności. Należy pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji całości lub części majątku osoby zadłużonej. Uzyskane w ten sposób środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

 

Upadłość konsumencka dla osób z majątkiem lub nieruchomościami

Wszelki majątek, w tym także nieruchomości, takie jak domy mieszkalne czy grunty, w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej przechodzą do tak zwanej masy upadłościowej. Jest to zbiór ruchomości i nieruchomości, które posiadał dłużnik, a z których to syndyk będzie spłacał wierzycieli. Jedną z usług prowadzonych przez Kancelarię Prawną LEXA PROTECT dla osób ogłaszających upadłość konsumencką są działania podejmowane w celach oddłużania i ochrony majątku dłużników.

 

Upadłość konsumencka dla osób bez majątku

W świetle aktualnych przepisów prawa, dłużnik bez majątku również ma szansę na oddłużenie. W takiej sytuacji postępowanie jest uproszczone, ponieważ pomijany jest krok sporządzania wykazu przedmiotów do masy upadłościowej. Należy jednak pamiętać, że w toku postępowania właściwe organy sprawdzą, czy brak majątku dłużnika nie wynika z próby ukrycia go przed postępowaniem egzekucyjnym.

Nie zawsze ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie dla Ciebie korzystne – pomożemy Ci podjąć dobrą decyzję.

Jeśli wspólnie zdecydujemy, że proces upadłości konsumenckiej to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie, możesz liczyć na:

  • 100% skuteczności naszych działań,

  • kompleksową obsługę prawną ze strony Kancelarii Prawnej LEXA PROTECT  podczas trwania całego procesu.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji naszego specjalisty. Krótka rozmowa telefoniczna i analiza Twojej sytuacji pozwoli nam dobrać jak najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.