Ochrona przed postępowaniem komorniczym i licytacją

Powstawanie zadłużenia może mieć różne przyczyny, czasami jest to nierozsądne działanie i podejmowanie błędnych decyzji, innym razem nieszczęśliwy zbieg okoliczności lub zdarzenie losowe. Niezależnie od przyczyny takiej sytuacji, majątek dłużnika może zostać objęty postępowaniem komorniczym, który ma obowiązek wszczęcia takiego postępowania wobec osób niespłacających swoich zobowiązań. Kancelaria Prawna LEXA PROTECT to doświadczona instytucja, która prowadzi legalne działania w ramach ochrony przed postępowaniem komorniczym.

 

Jak wygląda ochrona przed postępowaniem komorniczym?

Dłużnicy w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej często wykorzystują nielegalne działania w celu ukrycia swojego majątku przed komornikiem. Nie jest to jednak właściwa strategia działania, a wręcz czynności, które mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji. Istnieją strategie zgodne z prawem, które pozwalają uniknąć postępowania komorniczego i licytacji majątku. Należą do nich na przykład kontrola pracy komornika i sprawdzenie podstawy do roszczenia zwrotu zadłużenia lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zawsze opracowanie planu działania i wybór poszczególnych narzędzi zależy od indywidualnej oceny sytuacji Klienta. Wspólnie wybieramy właściwe postępowanie, aby unikać niekorzystnych dla Klienta rozwiązań.