Jak prawidłowo przeprowadzić sukcesję w firmie?

Prawo dziedziczenia obejmuje wiele różnych obszarów, które dotyczą nie tylko życia prywatnego, ale także zawodowego. Z tego powodu właściciele firm powinni się zastanowić, co stanie się z przedsiębiorstwem, jeśli dojdzie do ich śmierci. W tym kontekście warto zapoznać się z pojęciem sukcesji oraz wymogami niezbędnymi do przeprowadzenia tego procesu.

Na czym polega sukcesja w firmie?

Sukcesja polega na zabezpieczeniu przyszłości firmy i pracowników na wypadek zgonu właściciela. W jej ramach przedsiębiorca ma prawo powołać zarządcę sukcesyjnego, który umożliwi dalsze funkcjonowanie biznesu, w tym zajmie się podpisywaniem umów czy regulowaniem zobowiązań podatkowych. Osobę sprawującą zarząd można powołać po śmierci właściciela (w terminie do 2 miesięcy), jednak znacznie korzystniej jest wybrać następcę jeszcze za życia przedsiębiorcy. Co ważne, zarządca może pełnić obowiązki maksymalnie przez 2 lata bądź do momentu ustalenia spadkobierców. Należy też pamiętać, aby przed przekazaniem stanowiska złożyć: oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego, zgodę zarządcy na pełnienie tej funkcji oraz zgłoszenie zarządcy do CEIDG.

Dlaczego warto zadbać o przeprowadzenie sukcesji?

Przekazanie firmy następcom wymaga opracowania długoterminowych strategii oraz oszacowania perspektywy finansowej przedsiębiorstwa, w tym jego wyceny czy określenia potencjalnych zysków i rentowności. Warto jednak o to zadbać, gdyż poprawnie przeprowadzony proces umożliwia zachowanie majątku przedsiębiorcy, jak również kontraktów, miejsc pracy, a nawet potencjału na dalszy rozwój. Najlepiej skorzystać wówczas z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej takiej jak LEXA PROTECT z Katowic, która zajmie się wszelkimi prawnymi formalnościami wymaganymi do uregulowania kwestii sukcesji.