Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Odszkodowanie jest rodzajem świadczenia przysługującego takiemu podmiotowi (zwanego poszkodowanym), któremu została wyrządzona szkoda przez inny podmiot. Co istotne, szkoda ta może mieć charakter zarówno majątkowy, jak i niemajątkowy. W drugim przypadku mówimy jednak o jej szczególnym rodzaju, czyli o zadośćuczynieniu.

Kiedy i jak można ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie można ubiegać się od momentu zaistnienia zdarzenia uzasadniającego roszczenie odszkodowawcze, aż do chwili jego przedawnienia. W tym miejscu warto zaznaczyć, że terminy przedawnienia roszczeń są uregulowane w Kodeksie cywilnym. Okres ten może wynosić więc nawet 6 lat.

Co istotne, poszkodowany posiada liczne prawa, ale także obowiązki. Zgodnie z treścią art. 6 Kodeksu cywilnego, to właśnie na tym podmiocie spoczywa obowiązek udowodnienia, że rzeczywiście doznał szkody. Chodzi tu oczywiście o przedstawienie dowodów, które potwierdzą zasadność roszczenia.  W zależności od charakteru zdarzenia, konieczne mogą być różne dokumenty poświadczające doznanie szkody.

Odszkodowanie można otrzymać za:

  • uszczerbek na zdrowiu,
  • śmierć osoby bliskiej,
  • szkodę powstałą w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • wypadek przy pracy lub w rolnictwie,
  • błędy medyczne.

W jaki sposób skutecznie dochodzić odszkodowania?

Nie od dziś wiadomo, że zakłady ubezpieczeń mają tendencje do znacznego zaniżania kwoty odszkodowania. Zdarza się nawet, że w niektórych przypadkach zupełnie odmawiają jej wypłaty, mimo że szkoda rzeczywiście powstała. Prowadząc kancelarię prawną w Krakowie, mieliśmy okazję spotkać się z licznymi nieuczciwymi praktykami.

Cała procedura powiązana jest z wieloma skomplikowanymi formalnościami, których nieodpowiednie dopełnienie może okazać się brzemienne w skutkach. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania, zapraszamy do kontaktu. Posiadamy duże doświadczenie, które pozwala nam skutecznie pomagać naszym klientom.