Jak zabezpieczyć nieruchomość na wypadek upadłości?

Ubieganie się o ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Wiele osób korzysta z tego rozwiązania, mimo iż może m grozić utrat mieszkania lub domu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, egzekucja komornicza może się bowiem wiązać z licytacją nieruchomości. Jak ją przed tym ochronić?

Zawarcie układu z wierzycielami

Jeżeli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek o upadłość, z pewnością dojdzie do likwidacji majątku dłużnika. W jej ramach może mieć miejsce sprzedaż wielu składników majątkowych, w tym również nieruchomości. Gdy dłużnik ma wolę zachowania jej, powinien wystąpić o zawarcie układu. Wymaga on zdobycia zgody wyrażonej przez wierzycieli na specjalnie zwołanym zgromadzeniu. Można w jego trakcie wykazać, że zbycie pozostałych składników majątku jest wystarczające dla zaspokojenia wszystkich wierzytelności.

Warto pamiętać, że samo zwołanie zgromadzenia skutkuje wstrzymaniem postępowania likwidacyjnego. Chroni zatem dłużnika przed sprzedażą nieruchomości, która jest jego własnością. 

Jeśli rozważasz złożenie wniosku o upadłość, zapraszamy do kontaktu. Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu ochrony majątku firm i osób fizycznych. Chętnie pomożemy!

Co jeszcze warto wiedzieć o ochronie nieruchomości?

W skład masy upadłości wchodzi zwykle mieszkanie, dom  lub inna nieruchomość upadłego. Zwykle to budynek, który jest przez niego zamieszkały. Trzeba pamiętać, że z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej właściciel nie traci automatycznie prawa do korzystania z nieruchomości.

W przypadku wspólnoty majątkowej małżonków, dobra nabyte podczas trwania małżeństwa, wchodzą w skład masy upadłości. Można się tego ustrzec poprzez instytucję rozdzielności majątkowej. Musi być ona jednak orzeczona odpowiednio wcześniej.